ประวัติโรงเรียนสอนนวด

สาขาป่าตอง ก่อตั้งเมื่อ ปี 2548 โดยมีการเรียนการสอนทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อตัว มีทั้งนักเรียนคนไทย ต่างชาติ ผู้ที่สนใจงานอาชีพเสริม ผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการสปา นวดไทย และได้ดำเนินปิดสาขาปี 2551 มาเปิด สาขาเซ็นทรัล
สาขาเซ็นทรัล ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เหมือนกันและเรียนสะดวกสำหรับคนอยู่แถวกะทู้ และคนเมือง
สาขาโอเชี่ยน ก่อตั้งเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน
สาขาไทนาน ก่อตั้ง 1 เมษายน 2557

ประวัติผู้บริหาร

นางอรุณ ธรรมแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จ.ภูเก็ต
การศึกษา ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรครูนวดไทย , สปา ของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
ประสบการ์การทำงาน ทำงานนวดแผนไทยและสปาประเทศจีน ,ฝรั่งเศส,บาห์เรน 12 ปี นวดแผนไทย และสปา บริษัท ศิวราสปา โรงแรมอมารี จังหวัดภูเก็ต วิทยากรครูนวดน้ำมันหอมระเหย ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย วิทยากรครูนวดไทย , นวดเท้า, นวดสปา เต็มหลักสูตร สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

มองเห็นโอกาสที่จะส่งเสริมในเรื่องงานอาชีพในด้านการนวดไทย-สปา สำหรับคนที่ชอบงานด้านบริการและสุขภาพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาด้านหลักสูตรเพิ่มเติมมากขึ้นจนถึงระดับผู้ประกอบโรคศิลปะด้านอาชีพัฒนาด้านอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จนถึงผู้ประกอบการ

shino-spa-logo

Address : 16 Wichitsongkram Road Wichit,Muang,Phuket Thailand Tel: 66 (0) 7624 9670 to 5 Fax: 66 (0) 7624 9676 email : info@shinospa.com | sales@shinospa.com www.shinospa.com

logo-thai-alternative-health-association

Shino Massage School Certifies by The Union of Thai Traditional Medicine Soiety We provide Traditional Thai Massage and Spa Course Training

All design and content Copyright © 2014 ShinoSpa. All rights reserved.
Web Developer Raan8 Solution.

Log in or Sign Up