หลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง

เป็นหลักสูตรนวดไทยที่เหมาะสำหรับมืออาชีพ เป็นการสอนนวดไทย แบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์มาประยุกต์ในรูปแบบการนวดผสมผสานกัน การนวดแบบราชสำนัก คือการนวดที่ใช้นิ้วมือและฝ่ามือนวดเป็นหลัก และการนวดแบบเฉลยศักดิ์ คือ การนวดโดยการใช้ศอก, เข่า, การดึงตัว, ดันตัว หรือการใช้ทุกส่วนของเทอราปิสในการนวด

เมื่อจบหลักสูตรนวดไทยแล้ว คุณสามารถนำเทคนิคที่ได้จากการนวดไทยนี้ นำไปประยุกต์ใช้กับคอร์สต่อๆ ไปได้ไม่ยาก และการนวดไทยถือได้ว่าเป็นบริการหลักในร้าน ซึ่งจะขาดเสียมิได้ รวมถึงสามารถนำใบประกาศที่ได้ไปยื่นทดสอบฝีมือแรงงานได้ที่กระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปนวดให้กับคนรอบข้าง หรือคนในครอบครัวได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้นักเรียนสนใจเรียนกันมาก 

หลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการเรียน ประมาณ 10 วัน หรือจนกว่าผู้เรียนจะเป็น

สอนเกี่ยวกับ

  • นวดไทย + นวดฝ่าเท้า +นวดประคบ
  • กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนวด
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวด
  • เส้นประธานสิบ
  • ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด
  • ตำแหน่งจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า
  • วิธีนวดประคบ
  • วิธีการนวดเท้าด้วยไม้กดจุด
  • วิธีการนวดไทย

ค่าลงทะเบียน 10,500 บาท (ยังไม่รวมอุปกรณ์การเรียน)

shino-spa-logo

Address : 16 Wichitsongkram Road Wichit,Muang,Phuket Thailand Tel: 66 (0) 7624 9670 to 5 Fax: 66 (0) 7624 9676 email : info@shinospa.com | sales@shinospa.com www.shinospa.com

logo-thai-alternative-health-association

Shino Massage School Certifies by The Union of Thai Traditional Medicine Soiety We provide Traditional Thai Massage and Spa Course Training

All design and content Copyright © 2014 ShinoSpa. All rights reserved.
Web Developer Raan8 Solution.

Log in or Sign Up